Програма розвитку села

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                            рішенням сесії сільської ради

                                                                                  №12-3/VІІвід 08.02.2017

                                                                   Сільський голова __________Скирда М.О.

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ МИТЛАШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2017 РІК

І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2017рік

   Програма соціально-економічного та культурного розвитку території сільської ради на 2017 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", Програми економічного, соціального та культурного розвитку Драбівського району на 2017рік. У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2017 рік, спрямовані на розвиток сіл – роботи з  благоустрою, виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, наповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення сіл Митлашівка, Олімпіадівка, Козаче .

   Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів  одержаних від соціальних угод з сільськогосподарськими підприємствами.

   У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Митлашівської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

  Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року.

  Враховуючи підсумки 2016 року серед головних пріоритетів  соціально-економічногота культурного розвитку території Митлашівської сільської радив 2017 році мають бути:

 • збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селах, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
 • надійне функціонування систем життєзабезпечення населення;
 • підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток освіти , створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;
 • активізація інвестиційної діяльності;
 • забезпечення населення якісними комунальними послугами;
 • здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, та впорядкування утилізації твердих побутових відходів;
 • поточний ремонт дороги (2,3 км) від автотраси смт. Драбів-ст. Драбів до в’їзду в с. Олімпіадівка;
 • поступове асфальтування доріг  комунальної  власності;
 • капітальний  ремонту  памятника  загиблим воїнам  у роки війни ( село Олімпіадівка);
 • благоустрій кладовищ.

        Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету села та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.             

ІІ. Соціальна сфера

2.1. Демографічна ситуація

      Населення села переживає стійкий період  демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

      Як і загалом в Україні, по Митлашівській сільській раді  смертність перевищує народжуваність, так в 2016 році народилось 6 дітей, померло 36осіб.

     Станом на 01 січня 2017 року в селах Митлашівка, Олімпіадівка, Козаче зареєстровано 1097 осіб.

     Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів  є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій.  Вживаються  заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших  категорій громадян.

       Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім”ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

       Основним напрямом діяльності в 2017 році буде стабілізація демографічної ситуації, збереження традицій багатодітності та настанов на дводітну родину.

       Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу, в тому числі і примусового, всіх жителів села  до обв'язкового якісного медичного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів.

      

        Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2017році передбачається:

 • стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;
 • створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;
 • виплата  одноразової винагороди жінкам, які народили дитину;
 • забезпечення  підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок спонсорських коштів;
 • забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час.

        Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

2.2. Завдання сільської ради та центру соціальних служб

 • поліпшення або відновлення якості життєдіяльності, захист конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб дітей, сімей та молоді;            
 • раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів;
 • здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми ;
 • соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями ;
 • соціально-профілактична робота щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам, подолання їх наслідків у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, формування навичок здорового способу життя;
 • надання соціальних послуг та соціальний патронаж неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі або звільняються з них.  

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

   У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

   Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей сіл сільської ради. Слід відмітити статистику:

 • багатодітні сім'ї  – 13 ( виховується  43 дитини );
 • діти-інваліди –3;
 • діти, позбавлені батьківського піклування – 4;
 • неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 0;
 • діти, що перебувають на обліку в службі у  справах неповнолітніх – 0;
 • сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах – 5.

 

   В цілому діяльність центру характеризується стабільним рівнем забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг в територіальній громаді сіл, в першу чергу, категоріям дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних, проблемних або кризових ситуаціях.

     Виконавчим комітетом сільської ради, центром соціальних служб надаються постійні послуги сім’ям, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися. Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом  надаються психологічні, інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги. З  2012  року  працює  фахівець з  соціальної  роботи  Драбівського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді. Відповідно рішення сесії сільської ради №11 – 03/ VІІ від 22.12.2016 року «Про сільський бюджет на 2017 рік» направлятиметься субвенція районному бюджету в сумі 40 000 грн. на утримання фахівця.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 

     У рамках реалізації регіональної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності планується:

 • проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;
 • надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;
 • підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;
 • удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;
 • проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;
 • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • виконання заходів щодо відпочинку та оздоровлення дітей протягом  2017 року;
 • забезпечення доступності дітей-інвалідів до закладів соціальної інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають соціальні послуги;
 • виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей.

 

№ п/п

Зміст

1

Надання матеріальної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім`ям та сім`ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, що перебувають під соціальним супроводом соціальних працівників Центру

2

Надання цільової матеріальної допомоги на вирішення проблем сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

3

Забезпечити раннє виявлення сімей в яких відбувається насильство або є реальна загроза його вчинення, та організувати соціальний супровід таких сімей. Здійснення планових та позапланових виїздів до сімей, що перебувають під соціальним супроводом Центру  та до клієнтів Центру, а також з виробничою необхідністю.

  4

Святкування та надання подарунків до дня Святого Миколая, Новорічних  свят для дітей, що перебувають під соціальним супроводом та залученні до програми «Батьківство в радість», проведення Міжнародного Дня сім`ї, надання допомоги до Великодня,

 

   5

                                                                                                                                                                                       Надання допомоги до Дня інваліда до Дня знань (транспортні витрати, подарунки, придбання канцтоварів для малозабезпечених, багатодітних сімей тощо)..

 

2.4. Зайнятість населення та розвиток підприємництва.

 

       На території сільської ради розташовано 13  установ та організацій, в яких працює  57 чоловік. На території сільської ради не працює жодне базове господарство.

       Підприємницькою діяльністю на території сільської ради займаються 9 осіб. Основними видами діяльності є: торгівля, заготівля молока, риборозведення.

       Рішенням сесії сільської ради № 11-06/VІІ від 22.12.2016 року прийнято Програму організації та  фінансування у 2017 році громадських робіт і передбачено кошти в сумі 27. 328 гривень на оплату праці особам, що працюватимуть на громадських роботах від Драбівського центру зайнятості.

        У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачається здійснення заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

 • сприяння працевлаштуванню восьми незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;
 • залучення на безоплатній основі до громадських робіт осіб, що перебувають на обліку у державній службі зайнятості;
 • посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;
 • зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку немає роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб;
 • сприяння розвитку підприємництва.

 

 

 

ІІІ. Гуманітарна сфера

3.1. Охорона здоров’я

 

       На території Митлашівської сільської ради для надання медичної допомоги населенню функціонують:

 • Митлашівський фельдшерсько-акушерський пункт;
 • Олімпіадівський фельдшерський пункт ,

які забезпечені необхідними медичними препаратами, холодильниками, тонометрами, вагами для дітей, безперебійно працюють телефони.

       Всі наявні заклади охорони здоров’я на газовому опаленні.

       За фінансової підтримки ТОВ «Агромакс» (директор І. А. Орел) проведено поточний ремонт Олімпіадівського   фельдшерського пункту на суму 5.180 гривень.

       Згідно рішення сесії сільської ради №4-7/VI від 05.01.2011 року Митлашівський фельдшерсько-акушерський пункт  та Олімпіадівський фельдшерський пункт відповідно статті 89 Бюджетного кодексу України передані із сільської комунальної власності до спільної власності територіальних громад району.   За рахунок вільних залишків направлялась субвенція на утримання об’єктів охорони здоров’я та придбання медикаментів для надання першої медичної допомоги  в сумі 75.200 гривень, а саме: ЦРЛ – 36.200 гривень; ЦПМСД – 39.000 гривень.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соціальних угод

Вартість тис. грн

1

  

  Субвенція  сільської  ради  на  утримання   Драбівської ЦРЛ:

       - на оплату енергоносіїв

       - на придбання продуктів харчування

       - на придбання медичної документації

       - на медичну санацію дітей  та придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

       - на заробітну плату лікарям

 

 

19.500

13.000

1.600

1.600

1.600

47.500

-

     84.800

2

  Субвенція  сільської  ради КЗ « Драбівський ЦПМСД»:

       - на  придбання  медичного  обладнання та устаткування

       - на придбання вакцини для імунопрофілактики дитячого населення

       - на повірку вимірювальної техніки та вогнегасників

       - на  оплату праці лаборанта  Драбово - Барятинської лікарської амбулаторії.

      - на оплату енергоносіїв

    

     45.000

       9.800

 

       1.000

     22.000

 

     10.000

          -

     87.800

3

  Заміна вікон на енергозберігаючі в  Митлашівському фельдшерсько-акушерському пункті.

    15.000

          -

     15.000

4

  Заміна вікон на енергозберігаючі в Олімпіадівському  фельдшерському  пункті.

         -

      8.000       

       8.000

5

   Поточний ремонт фасаду   Олімпіадівського  фельдшерського  пункту.

-

      6.500

6.500

6

   Придбання медикаментів для Митлашівського фельдшерсько-акушерського пункту та Олімпіадівського  фельдшерського  пункту.

          -

    15.000

    15.000

 

    Всього :

    187.600

     29.500

   217.100

 

 

 

 

 

3.2. Освіта

 

    На території Митлашівської сільської ради функціонує  Митлашівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», в якому навчається та виховується 109 учнів та 15 дошкільнят. Педагогічний колектив школи постійно працює над поліпшенням якісного навчання учнів, забезпеченням максимуму можливостей для реалізації їхнього інтелектуального потенціалу. У комплексі працює 18 педагогічних працівників, з  них 1 – учитель методист;

                                                      6 – старших учителів;

                                                      8 - спеціалісти вищої категорії;

     Всі вчителі мають повну вищу освіту. Більшість педагогів ( 59% ) мають педагогічний стаж понад 20 років.               У навчально-виховному комплексі обладнано і діє 12 навчальних кабінетів та кімната народознавства. До послуг учнів є бібліотека, спортивний зал, стадіон, майстерня, їдальня, комп’ютерний клас на 5 робочих місць.  У 2016 році за рахунок субвенції сільської ради в сумі 209 312.50 грн., при  спонсорській  допомозі  ТОВ « Продсільпром»  ( директор Буцько С.А.) в сумі 40000 грн., ФГ «Арій» (голова Чабан М.Г.) в сумі 15 000 грн.   виготовлено проектно-кошторисну документацію та замінено 27 віконних блоків на енергозберігаючі у Митлашівському  НВК . За рахунок субвенції сільської ради в сумі 11 000.48 грн. проведля котельні Митлашівського  НВК. 

     Учні школи мають можливість відвідувати футбольну та волейбольну секції. 

     Відділом освіти, виконкомом Митлашівської сільської ради приділяється увага розвитку позашкільної освіти. Для задоволення інтересів дітей, розвитку їхніх творчих здібностей при Митлашівському навчально-виховному комплексі діють гуртки: хореографічний, вокальний, комп’ютерної грамоти, технічного моделювання. Гуртковою роботою охоплюються всі бажаючі, в тому числі і категорійні діти, навчання здійснюється безкоштовно. Вихованці гуртків є призерами районних, обласних виставок, переможцями обласних олімпіад та конкурсів, приймають активну участь у проведенні урочистих заходів у селі та на районному рівні. На належному рівні організовано гаряче харчування учнів. Ним охоплено 96 відсотків дітей. Здешевлення обідів здійснюється за рахунок спонсорської допомоги ФГ «Арій» (голова Чабан М.Г.), батьківської  плати та вирощених на шкільних ділянках овочів.

      У 2016 році згідно рішення сесій сільської ради направлялася субвенція  районному бюджету на оплату  за  енергоносії  Митлашівського НВК ,забезпечення харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій, учнів – дітей учасників АТО,на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для забезпечення підвозу учнів та педагогічних працівників шкільним автобусом,напоточний ремонт  та придбання матеріалів,на  оздоровлення  дітей  влітку  в сумі 439 483 гривень.

      Протягом липня-серпня 2016 року в школі відремонтовано всі приміщення.

      На виконання районної Програми « Шкільний автобус » з метою виконання вимог законодавства щодо безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників Митлащівського навчально-виховного комплексу до місця навчання, роботи та додому, забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття середньої освіти на 2017 рік передбачаються кошти в сумі 62 200 гривень. Підвіз учнів  із сіл Олімпіадівка та Козаче до Митлашівського  НВК та до дитсадка с. Олімпіадівка здійснюється за програмою «Шкільний автобус».

 

     Дошкільний навчальний заклад «Малятко» с. Олімпіадівка побудований в 1970 році за типовим проектом та розрахований на 19 дітей. На даний час відвідує 10 дітей.

      В навчальному закладі створені всі умови для повноцінного життя та розвитку дитини. Основною метою в роботі працівників установи  є охорона і зміцнення життя і здоров’я дітей, створення в групі оптимального режиму для фізичного розвитку дітей, розвиток пізнавальної активності, створення домашнього затишку для задоволення потреб їх підопічних.

     За рахунок коштів, що надійшли від соціальних угод ТОВ «Атлантік Фармз ІІ» (директор Д.Свірі) в сумі 12.700 грн. придбано електричну плиту з духовкою  в дошкільний навчальний заклад «Малятко».

 

     Батьківська плата за харчування становить 6 грн. в день. Решту коштів виділяє сільська рада ( 45.000 грн).

    

     Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соціальних угод

Вартість тис. грн

1

   Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА  для забезпечення організації безоплатного одноразового  харчування  учнів пільгових категорій, учнів – дітей учасників АТО у Митлашівському НВК.

104.400

-

104.400

2

 

 

  Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА  напоточний ремонт  та придбання матеріалів для   Митлашівського  НВК.

10.000

          -

10.000

3

 

  Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА  на  оздоровлення  дітей  влітку  у Митлашівському НВК.

10. 000

5.000

15. 000

4

    Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для забезпечення підвозу учнів та педагогічних працівників шкільним автобусом до Митлашівського НВК.

 

     62. 200

          -

     62. 200

 

 

5

    Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА  на  забезпечення заробітною платою обслуговуючого персоналу  Митлашівського НВК.

 

    468.500 

         -

     468.500

6

   Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської  РДА на  придбання природного газу для опалення  Митлашівського  НВК.

     268.100

          -

    268.100

7

Придбання кухонних меблів в Олімпіадівський  дошкільний заклад «Малятко».

 

       20.000

       7.000

    27.000

   8

   Придбання дитячих меблів у ігрову кімнату Олімпіадівського  дошкільного закладу «Малятко».

 

 

      8.000

          -

      8.000

   9

  Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської  РДА на поточний ремонт пішохідної доріжки  біля Митлашівського  НВК.

     20.000

    10.000

    30.000

 

    Часткова заміна вікон на енергозберігаючі  у Митлашівському  НВК.

95.000

55.000 (соціальні угоди), 100.000( районний бюджет)

250.000

  10

    Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської  РДА на  придбання наочних матеріалів   для   Митлашівського  НВК.

         -

4.000

      4.000

  11

     Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської  РДА на  підписку  періодичних  видань для Митлашівського НВК.

      3.000

         _

3. 000

 

Всього

  1069.200

     181.000

1250.200

    

 

3.3. Культура та духовність

 

   Фізична культура і спорт

   

     На території сільської ради створено умови для занять фізкультурою і спортом. Спортмайданчик та спортивний зал знаходиться на території школи. На території села є стадіон де проводяться змагання по футболу. Виконком сільської ради разом з дирекцією школи проводить роботу по належному утриманню спортивних споруд.

    Сільські спортивні команди постійно беруть участь у змаганнях «Найспортивніше село».

    Тричі на тиждень працює волейбольна секція для дорослих. Для проведення заходів з розвитку  фізичної культури та спорту з сільського бюджету у  2016 році витрачені кошти від соціальних угод в сумі  8.000 гривень.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 

Назва заходу що фінансується з сільського бюджету

Кошти сільської ради

Кошти від соціальних угод

Вартість, тис.грн.

1

Участь сільської команди у районних змаганнях з міні-футболу

      -

     7.000

     7.000

2

Участь сільської команди у районних змаганнях з волейболу

 

     2.000

     2.000

3

Участь сільської команди у районних змаганнях  «Найспортивніше село»

   3.000

     0.500

     3.500

4

Придбання спортивного інвентаря для вихованців Олімпіадівського  дошкільного закладу «Малятко».

       -

     7.000

     7.000

 

Загалом

   3.000

    16.500

   19.500

 

 

Сільська рада значну увагу приділяє питанню реалізації державної політики в галузі культури, створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння відродження осередків традиційної народної творчості. На території сільської ради діють:

 • Митлашівський сільський будинок культури;
 • Олімпіадівський сільський клуб;
 • Митлашівська сільська бібліотека;
 • Олімпіадівська сільська бібліотека.

 

     Зайнятість працівників культури у 2017 році становитиме:

Митлашівський БК – директор – 0,75 ставка;

                                 - художній керівник – 0,75 ставки.

Олімпіадівський СК – завідуючий -  0,5 ставки;

Митлашівська сільська бібліотека – 0,75 ставки;

Олімпіадівська сільська бібліотека – 0,5 ставки.

   

      У 2016 році завершено капітальний ремонт Митлашівського сільського будинку культури. З бюджету сільської ради на дані роботи використані кошти в сумі 170 350 гривень. За бюджетні кошти придбано музичну апаратуру на суму 27 429 гривень та сценічні костюми для вокального ансамблю на суму 40 000 гривень.          При Митлашівському будинку культури діють вокальний чоловічий колектив, драматичний гурток, гурток сольного співу, хореографічний, більярдний.  При фінансовій підтримці ТОВ «Продсільпром» (директор Буцько С.А.) та ФГ «Арій» (голова Чабан М.Г.), в селі проведено заходи із залученням художніх колективів до Дня незалежності, до Дня Перемоги з врученням  грошових премій  кращим  працівникам  сільського  господарства, учасникам другої світової війни..

     На поточний ремонт Олімпіадівського СК витрачено кошти в сумі 24 000 гривень. При спонсорській допомозі ТОВ «Атлантік Фармз ІІ» (директор Д.Свірі) та ТОВ «Агромакс» (директор І. А. Орел) проведено святкування Дня села.

      В межах області відомий майстер декоративно-прикладного мистецтва із с. Митлашівка Святослав Пишинський, художник із села Олімпіадівка Тараненко Іван Олександрович та майстриня художнього вишивання Тараненко Людмила Олександрівна.

     При  Митлашівській сільській бібліотеці  працює гурток «Всезнайко» для школярів молодшого віку (керівник Плічко С.Г.), при Олімпіадівський сільській бібліотеці об’єднання «Берегиня» (керівник Тараненко Л.О.).

      В клубах для молоді організовано проведення дискотек, діє гурток художньої самодіяльності, який приймає активну участь у проведенні районного огляду конкурсу «Таланти твої Драбівщино», а також виступає перед жителями села в дні відзначення свят.

     На території села Митлашівка розміщена Свято-Миколаївська церква.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 

 

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соціальних угод

Вартість тис. грн

1

 

    Підписка  періодичних  видань  на   клубні  заклади.

     1. 000

          _

     1. 000   

2

    Підписка  періодичних  видань  на  бібліотечні  заклади.

2. 000

          _

      2. 000

3

    Придбання сценічних костюмів для вокального ансамбля Митлашівського сільського будинку культури.

     40.000

         _

    40.000   

 

 

4

    Завершення поточного ремонту  Олімпіадівського сільського клубу.

10,000

         _

    10. 000  

5

    Придбання  матеріалів для поточного ремонту  Митлашівського сільського будинку культури.

     20.000

        _

    20. 000

6

    Проведення Дня села в селі Олімпіадівка.

2.000

      10.000

    12 .000

7

    Проведення Дня села в селі Митлашівка.

3.000

      12.000

    15.000

 

Всього

78.000

     22.000

   100.000

 

IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

     Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

     Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів спонсорів.

      Сільський бюджет стабільно перевиконується , це дає змогу сільській раді залучати кошти від перевиконання до бюджету розвитку та виконувати відповідні роботи з розвитку села. Так у 2016  році до бюджету сільської ради надійшло коштів в сумі 1903011,00 гривень, виконання становить 115,46%.

       

 Основні завдання та заходи на 2017  рік:

 • забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;
 • удосконалення управління  майном комунальної власності, шляхом передачі  йогов орендучи продажу через аукціони;
 • забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;
 • цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;
 • забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;
 • забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери сільської радиза спожиті енергоресурси;
 • обмеження окремих видатків на утримання сільської ради ;
 • посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень;
 • забезпечення  виконання дохідної частини бюджету;
 • здійснення  продажу землі (викуп з оренди) за прийнятну вартість.

Очікувані результати:

       •  стабільне функціонування бюджетної системи;

       •  збільшення дохідної частини сільського бюджету;

       •  покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціальної сфери.

4.2. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій)

 

     З метою наведення та підтримки належного санітарного стану  в населених пунктах проводяться загально-сільські суботники, весняні толоки. Щочетверга працівники установ та організацій прибирають закріплені за ними території.

     Жителі підпорядкованих сільській раді сіл, які перебувають на обліку в територіальному центрі зайнятості приймають участь у благоустрою своїх населених пунктів. Протягом 2016 року 9 осіб прийняли участь у громадських оплачуваних роботах, 22 особи добровільно (безкоштовно) відпрацювала по 3 дні на благоустрій населених пунктів.

      Проведено відвід землі під сміттєзвалище, зібрані всі необхідні документи для виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку.

    Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 • організація захисних лісосмуг, озеленення територій господарств, торгівельних закладів;
 • озеленення вулиць села, висадка дерев, кущів, газонів та квітників;
 • здійснення контролю за якістю питної води;
 • зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ ).Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, підприємців  коштів державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища та коштів спонсорів;
 • придбання садженців за кошти сільського бюджету на суму 2 тис.грн.;
 • боротьба з карантиними бурянами за кошти сільського бюджету та підприємств розташованих на території сільської ради.

       Ставок в селі Олімпіадівка перебуває в суборенді приватного підприємця  Нечаєнко  О. М., який не тільки розводить рибу, а й проводить благоустрій прибережної зони.

       Депутати сільської ради, члени виконкому, вчителі проводять роз’яснювальну роботу серед населення з питань охорони навколишнього середовища і самі беруть участь в цих заходах.

       Всього на благоустрій у 2016 році власних коштів витрачено 356 731,13 гривень. Проведено відновлення вуличного освітлення  на загальну суму 329 740.73 гривні.

     

      Проблемним залишається питання капітального ремонту відрізка дороги загального користування 1,2 км в с. Митлашівка. Для вирішення даного питання потрібне фінансування із державного бюджету, оскільки вартість ремонту становить 4.0 мільйони гривень. Такі кошти в сільській раді відсутні.

      З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, забезпечення належного утримання доріг загального користування на території сільської ради, оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації природного характеру, пов’язані із значним погіршенням погодних умов, при сильних снігопадах, ожеледі або снігових заметах, забезпечення надійного транспортного сполучення населених пунктів з районним центром передбачається фінансування протягом 2016 року в сумі 61 371 гривень.

      У видатках сільського бюджету на 2017 рік плануються кошти в сумі 10 000 грн. резервного фонду для проведення видатків по ліквідації наслідків стихійних лих,  надзвичайних ситуацій.

 

 Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соц. угод

Вартість тис. грн

1

   Встановлення автобусної зупинки  в селі Митлашівка

9.000

      9.000

18.000

2

    Поточний ремонтшляхової мережі села Митлашівка по вулиці  Жовтнева

50.000

    150.000

200.000

3

   Поточний ремонтшляхової мережі села Олімпіадівка по вулиці Шевченка - Жовтнева

      50.000

     30.000

     80.000                                   

4

   Поточний ремонт дороги (2,3 км) від автотраси смт. Драбів-ст. Драбів до в’їзду в с.Олімпіадівка.

        _

     30. 000

      30. 000

5

    Поточний ремонт пам`ятника  загиблим воїнам в селі Олімпіадівка.

      6.000

     36.000

    42.000

6

    Технічне обслуговування мереж вуличного освітлення.

70. 100

         _

    70.100

7

    Ямковий ремонт  доріг  комунальної  власності.

      15.000

         _

    15.000

8

    Профілювання (грейдерування) ґрунтових доріг.

        9.000

         _

9. 000

9

    Розчищення доріг від снігу.

     52. 000

     10. 000

    62. 000

10

    Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

     10. 000

         _

10. 000

11

    Впорядкування  стаціонарного  сміттєзвалища.

         _

      20. 000

20. 000

12

    Придбання  матеріалів  для  ремонту обеліска Слави та пам`ятника  загиблим воїнам  в селі Митлашівка.

      8. 000

         _

     8. 000

 

Всього

    279.100

    285.500

564.600

 

 

Очікуваний результат:

 • забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування сіл;
 • наведення благоустрою на сільських кладовищах;
 • забезпечення благоустрою та естетичної привабливості сільської території.

 

 

V. Сільське господарство та співпраця органів місцевого самоврядування із орендарями земельних ділянок.

  

 

    Питання земельних та майнових відносин завжди були і є актуальними.

    Загальна площа земель Митлашівської сільської ради становить 3275,40 га з них 2642,673 сільськогосподарських угідь, в тому числі 1953,2278 га ріллі, 26,8 га багаторічних насаджень, 0,5 га сінокосів. Сільськогосподарським виробництвом на території сільської ради займаються: ТОВ «Продсільпром», яке обробляє земельну ділянку площею 1186,6 га, ТОВ «Атлантік Фармз – ІІ » - 412,97 га, ТОВ «Агромакс» -  298,5 га, ТОВ ЗК «Хорс» - 69,97 га, СТОВ АФ «Колос» - 73.1 га, ФГ «Арій» - 155.50 га, ФГ «Тіко» - 48,9 га, ФГ «Бірюк» - 98,03га,  ПП « Олімп» -  13,62 га ;

 

     Митлашівською сільською радою проводиться робота по оформленню технічної документації по відводу земельних ділянок у власність громадян для ведення особистого селянського господарства.

     На території сільської ради орендують земельні паї:

           ТОВ «Продсільпром»  - 462 паї (1090,2343 га);

           ТОВ «Атлантик-Фармз ІІ» - 146 паїв (359,40 га);

           ТОВ «Агромакс» - 136 паїв (254,3128 га);

           ФГ «Арій» (соціальна сфера) – 53 паї (95,03 га);

           ПП « Олімп» - 5 паї ( 13,62 га );

           Одноосібник Веретільник І.Д.- пай (2,2532га).

     З власниками земельних паїв заключені  договори оренди. Розрахунок за 2016 рік проведено повністю в грошовій чи натуральній формі. Всі землі державної власності передані в оренду , а саме:

         ТОВ ЗК «Хорс» - 69,97 га;

         СТОВ АФ «Колос» - 73,1 га;

         ФГ «Арій»- 60,47 га;

         ФГ «Тіко» -  48,9 га;

         ФГ «Бірюк» - 98,0298 га;

         ТОВ «Атлантик - Фармз ІІ» - 39,50 га;

         Громадянин Буцько С. А. - 44.4070 га.

      Коштів у місцевому бюджеті не вистачає. Водночас органи місцевого самоврядування обвішані повноваженнями без найменшого врахування того, чи здатні вони їх виконувати самі. І тут на допомогу їм повинні прийти товаровиробники (орендарі, які орендують земельні ділянки). Підписання соціальних угод між виконкомом сільської ради та орендарями земельних часток дає надію на співпрацю в розвитку соціальної інфраструктури села, посиленню соціального захисту власників паїв, дає змогу утримувати та розвивати заклади соціально-культурної сфери села, надавати послуги по благоустрою населених пунктів.

   

       У  2016  році  за  рахунок  соціального  партнерства  надано  допомоги  на  суму  156 163,00 грн.

 

№ п/п

Назва орендаря

Орендо-

вана  площа, га

Грн.

/га

Планова сума надходжень  за  угодами

Всього  у  2016 році

Одержано грн../га

1

ТОВ  « Агромакс»

254,3128

100

25 431,00

16 769,00

65,94

2

ТОВ «      Продсільпром»

1090,2343

100

109 023,00

68 796,00

63,10

3

ТОВ « Атлантік Фармз ІІ»

451,0747

100

 

45 107,00

 

46 422,00

103,00

4

ТОВ ЗК « Хорс»

69,97

100

6 997,00

-

          -

5

                      ФГ  «Арій»

155,5

100

15 550,00

19 108,00

122,88

6

ФГ « Бірюк»

98,0298

100

9 803,00

        -

-

7

Одноосібник Веретільник І. Д.

2,2532

100

225,00

-

-

8

СТОВ « Колос»

73,1

100

7 310,00

2 500,00

34,20

9

ФГ « Тіко»

48,9

100

4 890,00

3 200,00

65.44

10

ПП «Олімп»

13,62

100

1 362,00

368,00

27,00

 

Всього

2355,82

100

 235394,00

 156163,00

      48.16

 

     Основні завдання на 2017 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

Ø  забезпечення охорони та раціонального використання земель;

Ø  забезпечення рівноправного доступу сільськогосподарських товаровиробників, незалежно від форм господарювання, до державних та регіональних програм підтримки розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів;

Ø  зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства;

Ø  підвищення врожайності сільськогосподарських культур;

Ø  підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства;

             формування системи дорадництва на селі з тим, щоб сільськогосподарською дорадчою діяльністю охопити всіх жителів села.

  

   

VI. Соціальний захист і зайнятість населення

 

        Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій.

   Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій населення, які потребують соціального захисту.

              По категоріях:

-          інваліди ВВВ  -  0

-          солдатські удови та члени сім’ї загиблих – 1,

-          учасники ВВВ – 29,

-          діти війни – 148,

-          інваліди загального захворювання  - 31,

-          інваліди дитинства – 11,

-          одинокі громадяни похилого віку – 26,

-          одиноко проживаючі громадяни – 12,

-          багатодітних сімей -  15 ( в них  51 неповнолітня дитина),

-          неповних сімей – 23 ( в них неповнолітніх дітей 33).

  Значна більшість з перелічених категорій населення потребує соціального захисту.

         Сьогодні система соціального захисту Митлашівської сільської ради представляє собою досить розгалужену мережу і охоплює практично всіх непрацездатних громадян за допомогою державного соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціальної допомоги всіх видів і форм.

          Всі одинокі громадяни похилого віку знаходяться на обслуговуванні трьох соціальних працівників від Драбівського територіального центру. Бажаючим надається допомога у організації завезення палива, обробітку присадибних ділянок. Надається  допомога  працівниками  товариства  Червоного  Хреста.

         На обслуговуванні  трьох соціальних працівників від територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян перебуває 36 одиноких престарілих жителів сіл. При Митлашівському НВК діє волонтерський загін.  Основними напрямками діяльності загону є:

-          надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці;

-          самотнім літнім громадянам;

-          допомога дітям із кризових сімей;

-          профілактика наркоманії;

-          екологічна діяльність.

         Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

          Так у 2016 році  до Дня Перемоги (9 травня ) 20 особам була надана матеріальна допомога  на  суму  4 400,00 грн. , до Дня людей похилого віку 90 осіб одержали продуктові набори на суму 5 440,00 грн.,  до Дня інваліда 7 осіб отримали по 200,00 грн. кожний. Регулярно надають допомогу у вирішенні соціального захисту населення  ТОВ «Продсільпром» (директор Буцько С.А.), ТОВ «Атлантик- Фармз ІІ» ( директор Д. Свірі), ТОВ «Агромакс» (директор Орел І.А.), ФГ «Арій» ( голова Чабан М.Г.). Така допомога й надалі буде проводиться. Передбачаються кошти для заохочення двох голів ветеранських організацій в сумі 2000 гривень.   

       Жителі сіл, в яких немає природного газу, забезпечені твердим паливом, скрапленим газом.

       Сільською радою надаватиметься допомога  в оформленні субсидій на покриття комунальних витрат, 7 родинам надаватиметься допомога в оформленні документів, як малозабезпеченим.

      Жителям сіл,  що опинилися в складних життєвих обставинах, надаватиметься матеріальна допомога.  В зв’язку з низьким рівнем життя населення на 2017 рік заплановано видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення в сумі 40 000,00 грн., в тому числі надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на  Чорнобильській АЕС, воїнам – інтернаціоналістам.

       Захищають цілісність нашої держави на сході України  жителі територіальної громади. З бюджету сільської ради військовослужбовцям, мобілізованим до Збройних сил України виплачується матеріальна допомога в сумі 3 000,00 грн. кожному.

        Рішенням сесії сільської ради № 05-4/VІІ від 15.02.2016 року  прийнято Програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, переселенців з тимчасово окупованих територій на 2016 – 2017 роки.

         Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 

 

Назва заходу що фінансується

Кошти

від соц. угод

Кошти

громади

Вартість, тис.грн.

1

Облаштування залу для відбування урочистих подій,  святкових дат та поминальних обідів в приміщенні Митлашівського сільського будинку культури.

   10.000

   5.000

     15.000

2

Облаштування залу для відбування урочистих подій,  святкових дат та поминальних обідів в приміщенні колишньої контори колгоспу    в селі Олімпіадівка.

   8.000

   3.000

     11. 000

 

Загалом

  18.000

   8.000

26.000

 

VII. Зміцнення правопорядку та профілактика злочинності.

 

        Організація роботи з населенням, є з однією з важливих умов успішного вирішення поставлених перед виконкомом сільської ради завдань щодо посилення боротьби зі злочинністю та зміцненню правопорядку.

       Протягом 2016 року злочинів кримінального  характеру  на території сільської ради не зареєстровано.

       Дільничним інспектором спільно з членами виконкому сільської ради ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо профілактики злочинності, шляхом проведення, щомісяця єдиних днів профілактики правопорушень.

      Відповідно до рішення виконавчого комітету сільської ради №3 від 27.01.2017 року «Про обмеження продажу алкогольних слабоалкогольних та тютюнових виробів» власникам торгівельних закладів обмежено продаж алкогольних, слабоалкогольних та тютюнових виробів до 21.00 години, а власнику торгівельного закладу «Чумгак» ПП Матюшенко – у дні коли триває навчальний процес в школі заборонено продаж вищевказаних виробів із 8.00 до 16.00 години.

      З метою запобігання бездоглядності неповнолітніх та забезпечення контролю за роботою закладів торгівлі, розважальних закладів ( Митлашівський сільський будинок культури, Олімпіадівський  сільський  клуб ) відповідно до рішення  виконавчого комітету  сільської ради  №4 від 27.01.2017 року  « Про обмеження перебування неповнолітніх у громадських місцях та  забезпечення контролю за роботою закладів торгівлі» обмежено перебування дітей до 18 років у вечірній час після  22.00 год. біля розважальних закладів та закладів торгівлі.

      При виконкомі сільської ради створено громадське формування з охорони громадського порядку в кількості – 11 членів. Члени громадського формування виходять на чергування у вихідні та святкові дні.

      Членами виконкому, спільно з членами батьківського комітету та членами громадського формування проводяться рейди перевірки місць відпочинку молоді, з метою виявлення осіб схильних до правопорушень.

 

        Митлашівська сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування, перш всього виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

 

 

 

 

 

Сільський голова _____________________________ Скирда М.О.