Регуляторні акти

                     МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

28 квітня    2014  року         с. Митлашівка                                  №36-4/УІ

   

      Про затвердження  проекту рішення

Митлашівської  сільської ради « Про порядок передачі

(надання) земельних ділянок в користування або

у власність із земель комунальної власності

територіальної громади ».

 Відповідно до Земельного Кодексу України, ст. 26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою визначення порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності територіальної  громади  сесія сільської рада

                                                                  ВИРІШИЛА:

1.Розглянути регуляторний акт – проект рішення «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності територіальної громади » .

2. Погодити проект рішення «Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності територіальної громади »(надалі – Проект ), додається.

3. Виконкому сільської ради:

3.1. Секретерю виконавчого комітету Пісній А.І. оприлюднити проект цього рішення  відповідно до чинного законодавства.

3.2. З метою ознайомлення, отримання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ, організацій забезпечити розміщення проекту « Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності територіальної громади» на дошках оголошень.

3.3. Пропозиції і зауваження приймати у виконкомі сільської ради на протязі місяця з дня прийняття даного рішення.

3.4.Після опрацювання зауважень та пропозицій, дотримання процедури оприлюднення акту регуляторного впливу встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» внести Порядок на розгляд сесії сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питаньроботи сільського господарства та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Сільський голова _______________ М.О.Скирда

 

 

Додаток до рішення

сесії сільської ради

від 28.03.2014 №36- 4/УІ

 

                                                   Аналіз

регуляторного впливу  проекту рішення Митлашівської  сільської ради  « Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності територіальної громади »

 

 

           1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.       Вирішення питань реалізації права на землю зацікавленими особами, враховуючи зміни в земельному законодавстві, що діють з 01.01.2013 року, потребує визначити конкретні положення і встановити процедуру надання в постійне користування, передачі в оренду та у власність земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади, процедуру поділу чи об’єднання земельних ділянок комунальної власності, передачі в суборенду та поновлення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності. Для складання договорів оренди земельних ділянок, надання земельних ділянок у власність, необхідно розробити проект її відведення, виготовити технічну документацію та узгодити її з відповідними державними органами. На це потрібно чимало часу та зусиль з боку зацікавлених осіб. Отже, недопущення неоплатного користування землею та потреба в поповненні місцевого бюджетудодатковими коштами в частині плати за землю, приведення землекористування під об’єктами нерухомості до вимог законодавства і є проблемою, яку необхідно розв’язати.

           2. Цілі регулювання.Проект регуляторного акта розроблений з метою більш раціонального використання земель комунальної власності територіальної громади та отримання додаткових надходжень до місцевого бюджетуза фактичне використання земельних ділянок .

           3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.      Обраний спосіб оформлення права на земельні ділянки, надходження додаткових коштів до місцевого бюджетув частині плати за землю не має альтернативи.

           4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми.Прийняття проекту регуляторного акта дозволить сільській раді чітко вирішувати питання щодо реалізації зацікавленими особами права на земельні ділянки ( в т.ч. на їх оренду), враховуючи зміни в земельному законодавстві, що діють з 01.01.2013 року та відсутність підзаконних актів, які б регламентували вирішення цих питань.

           5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Прийняття проекту регуляторного акта відповідатиме реалізації єдиного порядку платного користування земельними ділянками та забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету, а також унеможливить ризики неоплатного користування землею.

           6. Очікувані результати прийняття акта.Сфера впливу.Вигоди.Витрати.Інтереси територіальної громади.  Надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок оренди земельних ділянок. Суб’єкти підприємницької діяльності.Надає можливість використовувати земельніділянкина законних підставах. Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету дозволить органам місцевого самоврядування більше та повніше реалізувати місцеві соціальні програми.

           7. Термін дії акта.Термін дії може бути обмежено при внесенні змін та доповнень до Земельного кодексу України в частині зміни порядку надання

( передачі) земельних ділянок.

           8. Показники результативності акта.Прийняття проекту регуляторного акта сприятиме унеможливленню ризиків неоплатного користування землею та реалізації єдиного порядку надання (передачі) земельних ділянок. Забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджетута раціональне використання земельних ресурсів в селі.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів. Базове відстеження результативності зазначеного проекту здійснюється до дня набрання чинності цього проекту шляхом збору пропозицій та зауважень до проекту та їх аналізу. Повторне відстеження результативності зазначеного проекту здійснюється не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Періодичне відстеження результативності зазначеного проекту здійснюється щорічно. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акту, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

 

                                    Секретар сільської ради                        А.І.Пісна