МИТЛАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

       

              Драбівського району,        Черкаської області 

           

                             РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

22 лютого   2013 року                                                                              №06

Про план заходів з

проведення благоустрою

 

 

 

           Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1.  Затвердити план заходів з проведення благоустрою по вулиці Шевченка с.Олімпіадівка Митлашівської сільської ради в 2013 році (додається)

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова ____________М.О.Скирда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                            розпорядженням  сільської ради

                                                                                                                                                                                                    від 22.02.2013 №6

                                    

                                                                                    ПЛАН     З А Х О Д І В

                                                 з  проведення   благоустрою по вулиці Шевченка с. Олімпіадівка

                                                                    Митлашівської сільської ради в 2013 році.

 

№ пп

 

                      Заходи , що проводяться

Термін виконання

Відповідальні

за проведену роботу

Відмітка про виконання

  1

  Поточний ремонт вулиці Шевченка в с. Олімпіадівка

травень - серпень

Виконавчий комітет сільської ради, дирекція ТОВ «Атлантік Фарм-ІІ», ТОВ «Агромакс»

  Рішенням сесії від 26.11.2012 №24-1/УІ виділено кошти в сумі 10 тис.грн. та 10 тис.грн згідно соціальних угод.

 2

Відновлення  вуличного освітлення

квітень-липень

Виконавчий комітет, Драбівський РЕМ

 

 

 

 Зроблено проект на вуличне освітлення

 3

Очистка від дикорослих кущів узбіч дороги

 періодично

Виконавчий комітет, особи, що перебувають на обліку в центрі зайнятості

Періодично проводиться очистка від дикорослих кущів

4

Побілка дерев, стовпів вздовж вулиці

До 20.04.2013

Громадськість села

 

 

 

виконано

 

 

Сільський голова     ______________________  М.О.Скирда

 

 

 

 

                     МИТЛАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

       

              Драбівського району,        Черкаської області 

           

                             РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

22 лютого   2013 року                                                                              №06

Про план заходів з

проведення благоустрою

 

 

 

           Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1.  Затвердити план заходів з проведення благоустрою по вулиці Шевченка с.Олімпіадівка Митлашівської сільської ради в 2013 році (додається)

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова ____________М.О.Скирда


 

                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                            розпорядженням  сільської ради

                                                                                                                                                                                                    від 22.02.2013 №6

                                    

                                                                                    ПЛАН     З А Х О Д І В

                                                 з  проведення   благоустрою по вулиці Шевченка с. Олімпіадівка

                                                                    Митлашівської сільської ради в 2013 році.

 

№ пп

 

                      Заходи , що проводяться

Термін виконання

Відповідальні

за проведену роботу

Відмітка про виконання

  1

  Поточний ремонт вулиці Шевченка в с. Олімпіадівка

травень - серпень

Виконавчий комітет сільської ради, дирекція ТОВ «Атлантік Фарм-ІІ», ТОВ «Агромакс»

  Рішенням сесії від 26.11.2012 №24-1/УІ виділено кошти в сумі 10 тис.грн. та 10 тис.грн згідно соціальних угод.

 2

Відновлення  вуличного освітлення

квітень-липень

Виконавчий комітет, Драбівський РЕМ

 

 

 

 Зроблено проект на вуличне освітлення

 3

Очистка від дикорослих кущів узбіч дороги

 періодично

Виконавчий комітет, особи, що перебувають на обліку в центрі зайнятості

Періодично проводиться очистка від дикорослих кущів

4

Побілка дерев, стовпів вздовж вулиці

До 20.04.2013

Громадськість села

 

 

 

виконано

 

 

Сільський голова     ______________________  М.О.Скирда

 

 

                                            

 

                        МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                            Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                                           

від 02 грудня   2013 року           с. Митлашівка                                        №20

     Про  затвердження Порядку зберігання

документів і використання відомостей,

зазначених у декларації про майно, доходи,

витрати і зобов'язання фінансового характеру

суб'єктів декларування у Митлашівській сільській раді.

 

         На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента» від 11.01.12 №16, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. №706 відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах  місцевого самоврядування»:

 

  1. Затвердити із наступним введенням у дію з 01.01.2014 року  Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Митлашівській сільській раді.
  2.  Затвердити із наступним введенням у дію з 01.01.2014 року  Журнал документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Митлашівській сільській раді.
  3. Призначити з 01.01.2014 року відповідальним за ведення        Журналу обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Митлашівській сільській раді секретаря виконавчого комітету Митлашівської сільської ради Пісної А.І.
  4. У строк до 01.01.2014 року довести до відома посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять, які проходять службу в сільській раді, а також депутатів сільської ради про введення у дію нового порядку   зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Митлашівській сільській раді.
  5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова           _____________                        Скирда М.О.

 

 З розпорядженням ознайомлена:

02.12.2013 року_____________ Пісна А.І.

                                                                                                 

                                                                                                                     Додаток

                                                                до розпорядження сільського голови

від 02.12.2013 р. №20

 

                                            ПОРЯДОК

зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації               про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

        суб'єктів   декларування у Митлашівській сільській раді.

           1. Відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента» від 11.01.12 №16, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. №706 цей порядок визначає механізм зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі –декларації) суб'єктів   декларування у Митлашівській сільській раді.

           2. Дія цього Порядку  поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять службу у сільській раді, а також депутатів сільської ради, які згідно з вимогами ч.3 ст.8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» подають декларацію до виконавчого комітету.

          3.Декларації подаються суб'єктом декларування особисто через відділ забезпечення кадрової роботи виконавчого комітету сільської ради або надсилається до виконавчого комітету сільської ради поштою з описом вкладення у строки, визначені чинним законодавством.

          4. Відповідальна особа відділу забезпечення кадрової роботи має зробити відмітку про надходження декларації у Журналі обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів   декларування у Митлашівській сільській раді ( далі – Журнал).

          У разі якщо декларація подається суб'єктом декларування особисто., у графі: «Підтвердження факту» проставляється власноручний підпис суб'єкта декларування із зазначенням дати подання декларації.

         Якщо декларація надійшла поштою відповідальна особа відділу забезпечення має зробити відмітку про надходження декларації у графі: «Підтвердження факту» Журналу про дату надходження декларації, які підтверджують факт та дату надходження декларації, зберігаються у сільській раді згідно з порядком діловодства.

5. Відповідальна особа після реєстрації відомостей про подання

декларації не пізніше наступного робочого дня від її подання передає декларацію разом з поданням до неї документами в уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ).                Уповноважений підрозділ приймає декларації та подані до них документи під підпис у Журналі. При цьому зазначається дата та час передачі документів, посада та прізвище осіб, які здійснили передачу (прийняли) зазначені документи.

           6. Декларації разом з поданими до неї документами зберігаються в уповноваженому підрозділі до моменту завершення перевірки фактів    своєчасності подання декларацій; перевірка декларацій на наявність  конфлікту інтересів і логічного та арифметичного контролю декларацій.

           7. У разі під час перевірки декларацій арифметичних та логічних помилок уповноважений підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це відповідного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення або виправлену декларацію. Інформація про повернення декларації суб'єкту декларування для виправлення із зазначенням дати і часу відображується у Журналі.

            8. Після завершення уповноваженим підрозділом перевірки даних, а у разі необхідності – після внесення виправлень до неї, декларації разом з доданими до них документами повертаються до відділу забезпечення кадрової роботи виконавчого комітету сільської ради.  Дата  передачі декларацій для зберігання зазначається у Журналі та засвідчується підписами відповідних осіб цих підрозділі.

            9. Декларації зберігаються у відділі забезпечення кадрової роботи виконавчого комітету сільської ради у особових справах суб'єктів декларування.

           Декларації депутатів, які зобов'язані подати їх до виконавчого комітету сільської ради, зберігаються разом з особовими справами посадових осіб виконавчого комітету сільської ради в окремій теці.

            10. Відомості, зазначені у декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України « Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.

            11. Працівниками уповноваженого підрозділу для здійснення покладених на них повноважень, у томі числі і щодо контролю за дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб виконавчого комітету сільської ради та депутатів сільської ради, можуть отримувати декларації, документи з особових справ зазначених осіб, довідки та іншу інформацію ( документи) від усіх підрозділів виконавчого комітету сільської ради та документи сільської ради.

            Якщо для вживання заходів щодо запобігання та виявлення корупції працівникам уповноваженого підрозділу необхідно взяти для роботи оригінал декларації, яка зберігається у відділі забезпечення кадрової роботи виконавчого комітету сільської ради, декларації передаються їм на підставі усного чи письмового запиту, про що робиться запис у Журналі.

            12. Відповідальним за ведення Журналу обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру  суб'єктів  декларування у   сільській раді є керівник відділу забезпечення кадрової роботи виконавчого комітету сільської ради.

           Керівник уповноваженого підрозділу не менше ніж 1 (один) раз на квартал перевіряє правильність ведення Журналу, а у разі виявлення порушень невідкладно повідомляє про це сільського голову у письмовій формі.

            13. Копії декларацій ( у разі необхідності – із ретушуванням даних, які віднесені до інформації з обмеженим доступом), відомості з декларацій та інформація про своєчасність подання декларацій можуть бути надані на запити осіб тільки у порядку та у спосіб, визначені спеціальними законами при підтвердженні повноважень запитувача на отримання необхідної інформації.

            Доступ громадян та юридичних осіб приватного права до публічної інформації обмежувати заборонено.

            Отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також відносини у сфері звернень громадян, регулюються спеціальними законами. Надати інформацію на запити (звернення)зазначених органів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації) заборонено.

            14 Відділ забезпечення кадрової роботи виконавчого комітету сільської ради веде облік запитів щодо надання відомостей, зазначених у деклараціях, із зазначенням одержувача відомостей, реквізитів та змісту запиту, структурного підрозділу, що відповідає за надання відомостей, та відмітки про їх надання.

           15. Відомості про відкриття суб'єктом декларування та /або членами його сімї валютного рахунку зберігаються в органах доходів і зборів, та до виконавчого комітету сільської ради суб'єктами декларування не подаються.

           Такі відомості можуть бути надані на запит уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з дотриманням установлених законом вимог у разі надходження відповідного запиту.

 

 

 

 

                                              

 

                        МИТЛАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                            Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                                           

від 20 листопада   2013 року           с. Митлашівка                                        №19

 

Про визначення секретаря виконавчого комітету

Митлашівської сільської ради Пісної А.І.

уповноваженою особою з питань запобігання та

виявлення корупції

 

         Н виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. №706 відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах  місцевого самоврядування», постановою кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. №268:

 

1.     З 02.01.2014 року змінити істотні умови праці секретаря виконавчого комітету Митлашівської сільської ради Пісної Антоніни Іванівни, а саме: визначити її уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

2.     З 02.01.2014 року внести зміни до посадової інструкції Пісної А.І. (додається).

3.     Не пізніше ніж 23.11.2013 року ознайомити під підпис з цим наказом та змінами, що вносяться до посадової інструкції секретаря виконавчого комітету Митлашівської сільської ради Пісної А.І.

4.     Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова           _____________                        Скирда М.О.

 

 З розпорядженням ознайомлена:

23.11.2013 року_____________ Пісна А.І.